SOKOL MARIĆ SECURITY


IME KOJEM SE VJERUJE


SKROLAJTE DOLJE I SAZNAJTE
ŠTO NAS ČINI DRUGAČIJIM

Saznajte sve što Vas zanima o društvu Sokol Marić.

Visoka kvaliteta usluga zaštite koje pružamo brojnim klijentima društva rezultat je dugogodišnjeg iskustva, pouzdanosti, stručnosti i neprestanog ulaganja u obrazovanje i usavršavanje kadrova, kao i profesionalne organizacije i ustroja rada.

Djelujemo na području cijele Hrvatske, gdje uslugama tjelesne zaštite štitimo više od 1973 objekata, a tehničkom zaštitom nadziremo i štitmo oko 11000 objekata.

tko smo


Osjećaj sigurnosti


Društvo Sokol Marić je prvo privatno zaštitarsko društvo u RH, koje djeluje od 1991 godine, a do danas se razvilo u najkvalitetnije i najveće društvo za pružanje svih vrsta usluga zaštite.

Poslovna stabilnost, profesionalna odgovornost i stručnost zaposlenika, su kategorije na koje smo iznimno ponosni i po kojima smo prepoznati od strane dugogodišnjih klijenata društva, a za koje usluge zaštite pružamo sa preko 3600 zaposlenih licenciranih zaštitara, na razini RH.

Tjelesnom zaštitom štitimo 2.341 objekata, a na centralni dojavni sustav društva priključeno je oko 11.000 objekata. Društvo također raspolaže najvećom flotom od 265 najsuvremenijih oklopnih vozila za prijevoz vrijednosti i sa 193 službena vozila društva. Naša polica od 30 milijuna kuna najveća je polica od profesionalne odgovornosti na ukupnom zaštitarskom tržištu u RH.

Visoka kvaliteta usluga zaštite koje pružamo brojnim klijentima društva rezultat je dugogodišnjeg iskustva, pouzdanosti, stručnosti i neprestanog ulaganja u obrazovanje i usavršavanje kadrova, kao i profesionalne organizacije i ustroja rada.

POGLEDAJTE KOMPLETNU
GALERIJU
PROVJERITE NAŠE
CERTIFIKATE

POVRATAK

Certifikati


OHSAS 18001

BS OHSAS 18001:2007 daje zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi. Istovremeno organizacija mora procese planirati, pripremiti i organizirati u skladu s važećim primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja.

Specifikacija OHSAS 18001 kompatibilna je s normama ISO 9001 i ISO 14001, kako bi organizacijama koje to žele olakšala integraciju sva tri sustava u jedan integrirani sustav upravljanja.

ISO 9001

U svijetu poduzetništva i globalnog marketinga smatra se da postoje tri bitne stvari za osvajanje tržišta i pridobivanje kupaca. To su kvaliteta, rok i cijena - upravo ovim redoslijedom. Prešutno je poznato da se kvaliteta podrazumijeva (tako da se o njoj uopće ne razgovara), da se rok dogovara, a o cijeni se pregovara. Ovaj pristup je u kratkom vremenu uzdigao npr. Ono što kupac najviše pamti je kvaliteta. Nakon što je posao zaključen i realiziran, rok više nije važan, cijena se s vremenom zaboravi i ostaje jedino zadovoljstvo ili nezadovoljstvo kvalitetom.

Kao pokušaj odgovora na sve glasnije zahtjeve na "sigurnost" kvalitete krenulo se u izdavanje normi serije ISO 9001, te odmah potom i na potvrde primjene zahtjeva ove norme u tvrtkama s različitom djelatnosti.

Ove potvrde zahtjeva norme ISO 9001 provode neovisne institucije kroz tzv. certifikaciju, nakon čega se izdaje certifikat o primijenjenosti zahtjeva, ili poznatije certifikat ISO 9001. Ovaj certifikat je icionalne kompanije. I svi su vrlo brzo potvrdili činjenicu da su, osim što im je to donijelo popravak pozicije na tržištu (bolji image i povjerenje), ostvarili i znatne unutarnje uštede. Na kraju se uspješnost svakog poteza analizira ipak samo kroz povećanje profita. Značaj ovog procesa uočava se u činjenici da je zanimanje za certifikaciju poraslo u odnosu na zadnjih pet godina 3-4 puta.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 - Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu - je međunarodna smjernica u kojoj su sadržani zahtjevi koji organizaciji omogućuju upravljanje rizikom i poboljšavanje učinka poslovanja.

Sam certifikat OHSAS 18001 dokazuje da sustav upravljanja unutar tvrtke osigurava proaktivnu zaštitu zdravlja i sigurnosti radne snage te dokazuje sukladnost sustava sa standardima najbolje prakse.

ISO 14001

Norma ISO 14001:2004 zahtjeva da organizacija oblikuje svoju politiku upravljanja okolišem i definira ciljeve, a sve to uvažavajući važeće zakone koji reguliraju ovo područje. Norma je primjenjiva u svim djelatnostima.

AAA certifikat

Certifikat bonitetne izvrsnosti jedan je od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja te je međunarodno priznata oznaka poslovne izvrsnosti tvrtke.


TJELESNA ZAŠTITA


Zapošljavamo 3600 licenciranih djelatnika , koji svojom stručnošću daju garanciju kvalitete usluge štićenja.

Neposredna tjelesna zaštita štićenih osoba je zadaća naših tjelohranitelja.

Jedino smo društvo koje ima mogućnost angažmana do 2100 redara za osigiranja raznih javnih, društvenih ili sportskih događanja.

Raspolažemo s 265 najsuvremenijih oklopnih vozila za transport vrijednosti.

POVRATAK

Zaštitari

Bodyguard

Redari

Pratnja vrijednosti


Pokrivenost cjelokupnog teritorija RH je ono što nas izdvaja u zaštitarstvu. Broj interventnih ekipa, instalacija GPS-a u svim vozilima, sustav veze sa vlastitom frekvencijom i VPN kanalom za komunikaciju, omogućava nam pravovremenu intervenciju na cjelokupnom teritoriju RH.

Poznavanje zakonskih odredbi, tjelesna spremnost, borilačke vještine kao i poznavanje rukovanja vatrenim oružjem, su bitni segmenti za kvalitetno izvršavanje zadaća tjelohranitelja. Kontinuitet u edukaciji i konstantnim ulaganjima u naše tjelohranitelje su garancija kvalitetnog štićenja osoba.

Sukladno ZJO i ZSNŠN, u suradnji sa MUP, te prema zahtjevu organizatora javnog okupljanja, stručni tim društva sastavljen od iskusnih kriminalista, precizno razrađuje planove osiguranja javnih skupova, na temelju kojih uz mogućnost angažmana do 2100 redara-zaštitara, društvo Sokol Marić dugi niz godina, pruža redarske usluge za potrebe najrazličitijih /sportskih, kulturnih, političkih, vjerskih i dr./ javnih okupljanja diljem RH.

Oklopna vozila sa razinom balističke zaštite BR4+/BR6 /, nadzirana iz OC društva putem GPS-GSM satelitskog sustava, uz angažman 1500 posebno osposobljenih i educiranih licenciranih zaštitara - pratitelja vrijednosti, uz korištenje 2100 elektrokemijskih spremnika u vozilima za prijevoz novčanih depozita i vrijednosti, uz komunikaciju putem vlastitog sustava.


TEHNIČKA ZAŠTITA


Protuprovala i protuprepad, Videonadzor, Kontrola pristupa i Zaštita artikala od krađe

Pravovremeno otkrivanje, signaliziranje, evidentiranje, te dojavljivanje o nastupu mogućih požarnih aktivnosti na objektu štićenja.

Praćenje, nadzor i lociranje pokretnih i nepokretnih objekata

Zaprimanje i obrada dojavnih signala sustava tehničke zaštite sa štićenih objekata

POVRATAK

SUSTAVI TEHNIČKE ZAŠTITE

VATRODOJAVA I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

SATELITSKI NADZOR OBJEKATA I VOZILA

CENTRALNI NADZOR I DOJAVA


Sustavi protuprovale i protuprepada: Pravovremeno otkrivanje, signaliziranje i dojavljivanje o nastupu provalnih i prepadnih aktivnosti.
Sustavi videonadzora: Snimanje prostora i praćenje događaja putem videonadzornih kamera.
Sustavi kontrole pristupa: Ograničenje pristupa u štićeni prostor bilježenjem i kontrolom ulazaka.
Sustavi zaštite artikala: Pravovremena signalizacija kada štićeni artikl napusti štićeno područje.

Sustav za dojavu požara se sastoji od centrale za dojavu požara s upravljačkom tipkovnicom kao centralnog uređaja gdje se prihvaćaju svi događaji evidentirani na elementima sustava dojave požara (optički, termički i ručni javljači) koji otkrivaju i signaliziraju štetni događaj na štićenom objektu te ga putem centrale za dojavu požara šalju na elemente lokalne uzbune (vanjske i unutarnje sirene) odnosno putem komunikatora šalju na centralni dojavni sustav.
Sve sustave radimo prema najvišim svjetskim standardima.

Satelitski nadzor objekata i vozila se sastoji od GPS modula montiranog na štićeni objekt koji šalje signale na središnji sustav za praćenje, nadzor i lociranje. S ovim sustavom u svakom trenutku moguće je odrediti točan položaj, brzinu i stanje kretanja štićenog objekta.
Sve sustave radimo prema najvišim svjetskim standardima.

Centralni dojavni sustav je centralno mjesto gdje se prikupljaju svi događaji evidentirani na štićenom objektu na elementima sustava tehničke zaštite. Po primitku signala sa štićenog objekta šalje se interventna ekipa koja obilazi objekt te po potrebi se obavještavaju nadležne službe.

trebate zaštitu?


ime kojem se vjeruje


Djelujemo na području cijele Hrvatske, gdje uslugama tjelesne zaštite štitimo više od 1973 objekata, a tehničkom zaštitom nadziremo i štitmo oko 11000 objekata. Naše usluge koriste sve veće i značajnije novčarske institucije u državi.

trebate zaštitu?


ime kojem se vjeruje


Djelujemo na području cijele Hrvatske, gdje uslugama tjelesne zaštite štitimo više od 1973 objekata, a tehničkom zaštitom nadziremo i štitmo oko 11000 objekata. Naše usluge koriste sve veće i značajnije novčarske institucije u državi.

postani sokol


ime kojem se vjeruje


Kako biste postali jednim od naših djelatnika potrebno je ispuniti kratki upitnik sa osobnim podacima.

poslovnice

SOKOL MARIĆ d.o.o.
za usluge zaštite osoba i imovine
Trg Republike Hrvatske 8/II, 10000 ZAGREB

tel: 01/4896-400
fax: 01/4826-906
info@sokol-maric.hr
KOMERCIJALA
tel: 01/4896-416
fax: 01/4828-471

komercijala@sokol-maric.hr
TJELESNA ZAŠTITA
tel: 01/4896-460
fax: 01/4896-465

tjelesna@sokol-maric.hr
TEHNIČKA ZAŠTITA
tel: 01/4896-423
fax: 01/ 4826-601

tehnicka@sokol-maric.hr
KADROVSKA
tel: 01/4896-419
fax: 01/4896-455

kadrovska@sokol-maric.hr
KONTAKT ZA MEDIJE
tel: 01/4896-413

press@sokol-maric.hr