Kontakt

SOKOL MARIĆ d.o.o.
za usluge zaštite osoba i imovine
Trg maršala Tita 8/II
10000 ZAGREB

tel: 01/4896-400
fax: 01/4826-906
e-mail: info@sokol-maric.hr

KOMERCIJALA
tel: 01/4896-416
fax: 01/4828-471
e-mail: komercijala@sokol-maric.hr

TJELESNA ZAŠTITA
tel: 01/4896-460
fax: 01/4896-465
e-mail: tjelesna@sokol-maric.hr

TEHNIČKA ZAŠTITA
tel: 01/4896-423
fax: 01/ 4826-601
e-mail: tehnicka@sokol-maric.hr

KADROVSKA
tel: 01/4896-419
fax: 01/4896-455
e-mail: kadrovska@sokol-maric.hr

KONTAKT ZA MEDIJE
tel: 01/4896-413
e-mail: press@sokol-maric.hr

aaa


1

2Povratak na vrh stranice